Α' ΕΠΑΛ

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΦΕΤΟΣ ΤΑ...

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1.ΑΛΓΕΒΡΑ

Η Άλγεβρα είναι απαραίτητη για τους μαθητές που θέλουν να δώσουν Πανελλαδικές εξετάσεις. Περιέχει βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση και επίλυση κάθε “Θετικού” μαθήματος.

2.ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Η Γεωμετρία είναι μικρότερης σημασίας ως προς το γνωστικό περιεχόμενο που προσφέρει για τις επόμενες τάξεις αλλά είναι πολύ σημαντική ως προς την ανάπτυξη της συνδυαστικής σκέψης για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων, το οποίο είναι και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που εμφανίζεται στα παιδιά που αντιμετωπίζουν τα μαθηματικά στις Πανελλαδικές!

ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Στόχοι & Στρατηγική Διδασκαλίας

Στόχος Άλγεβρα

Η ύλη της Άλγεβρας περιέχει όλα όσα είχαν δουλευτεί στο γυμνάσιο με πιο αυστηρή πλέον μορφή και με μεγαλύτερη εμβάθυνση σε κάθε κομμάτι καθώς και κάποιες νέες έννοιες. Στόχος είναι να καλυφθούν τα όποια κενά υπάρχουν από τις τάξεις του Γυμνασίου και έπειτα να ανακαλύψουμε την πιο επίσημη μορφή των μαθηματικών. 

Στόχος Γεωμετρία

Στην Γεωμετρία ο στόχος είναι να αναπτυχθεί ο αναλυτικός τρόπος σκέψης. Δηλαδή η ικανότητα να συνδυάζουμε της γνώσεις της Θεωρίας, με τα δεδομένα ενός προβλήματος για να καταλήξουμε στην λύση του προβλήματος μέσα από διαδοχικά βήματα. 

study

Πρόγραμμα Σπουδών

3 ώρες / εβδομάδα
(2 ώρες Άλγεβρα & 1 ώρα Γεωμετρία)

Ολιγομελή τμήματα

Στο φροντιστήριο μας διαθέτουμε ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα (μέγιστος αριθμός μαθητών: 4), εξασφαλίζοντας έτσι ποιοτική και εξατομικευμένη εκπαίδευση για κάθε μαθητή.