Γυμνάσιο

ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ...

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ

Τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο καλλιεργούν τη μαθηματική σκέψη και λογική, ενισχύοντας την ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, απαραίτητες δεξιότητες για την καθημερινή ζωή.

2.ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Τα μαθηματικά στο Γυμνάσιο είναι εξαιρετικά σημαντικά για όσους σκοπεύουν να ακολουθήσουν θετικές κατευθύνσεις. Τα θεμέλια που τίθενται σε αυτήν την εκπαιδευτική περίοδο είναι καθοριστικά για την επιτυχία στις πανελλήνιες εξετάσεις.

ΠΟΡΕΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Στόχοι & Στρατηγική Διδασκαλίας

Στόχος

Βασικός στόχος στο Γυμνάσιο είναι να αναπτύξουμε τον τρόπο παρουσίασης και γραφής τον μαθηματικών ασκήσεων – προβλημάτων. 

Πλάνο Επιτυχίας

Βρίσκουμε τις αδυναμίες κάθε παιδιού χωριστά και δουλεύουμε ενεργά πάνω σε αυτές ώστε στα 3 χρόνια του Γυμνασίου να αποκτηθεί η απαραίτητα ευχέρεια αντιμετώπισης και παρουσίασης των γραπτών.

study

Πρόγραμμα Σπουδών

Απαιτούνται 2 διδακτικές ώρες / εβδομάδα.

Ολιγομελή τμήματα

Στο φροντιστήριο μας διαθέτουμε ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα (μέγιστος αριθμός μαθητών: 4), εξασφαλίζοντας έτσι ποιοτική και εξατομικευμένη εκπαίδευση για κάθε μαθητή.